top of page
Käyttöehdot
Käyttöehdot:
 

ClubBellon www-sivujen sisältö esitetään sellaisena kuin se on. ClubBello ei vastaa sivun tietojen käytön välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vahingoista. ClubBell pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, estää niille pääsyn sekä keskeyttää palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Osa www-palveluista saattaa edellyttää henkilötietojen kirjaamista. ClubBello ei vastaa Timman keräämistä tiedoista eikä Timman toiminnasta. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tietoisesti ja henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot ovat osa ClubBellon asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. ClubBello ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen suoraan ClubBellolle mahdollisista väärinkäytöksistä sekä sopimuksen- ja lainvastaisista toimistaan.

ClubBellon www-sivuilla on linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille. ClubBello ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta ja käyttötarkoituksista.

 

Tietojen kopiointi kokonaisuudessaan, tai olennaisilta osin, ClubBellon sivuilta ja sosiaalisen median profiileista on kielletty perustuen tekijänoikeuslakiin.

Riitatilanteissa kuluttaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. (www.kuluttajariita.fi)

 

Tietosuojakäytäntö:

ClubBello on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Käyttäjä antaa suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen käyttämällä sivustoa.


 

Rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

ClubBello

www.clubbello.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Jos sinulla on kysyttävää rekisteristä, ota yhteyttä:

Mira Lehtonen

miramarialehtonen@gmail.com

 

Rekisterin nimi:

ClubBellon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin sekä sähköiseen asiakasviestintään. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja ClubBellon oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointi voi tapahtua myös sähköisesti.
 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan voi syntyä esimerkiksi kun rekisteröitynyt käyttäjä varaa ajan ClubBellon palveluihin, tai on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy tarjoamiin palveluihin.

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja:

Asiakkaan suku- ja etunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai syntymäaika. Ja mikäli rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi voidaan kysyä sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinointiluvista ja –kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot, käyttäjätunnus ja salasana, muut osoitetiedot, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Rekisterin sääntöjen mukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan asiointi- ja ostostiedot ClubBellon järjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskus.

Sääntöjen mukaiset tietojen luovutukset:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen.

Tietojen poistaminen:

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan niin pyytäessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan yrityksen toimesta, esimerkiksi jos asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa sen avulla rikollista toimintaa.
 

Rekisterin suojaus:

Henkilötiedot säilytetään täysin luottamuksellisesti.

Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi kirjallisesti esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.


Evästeet:

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) mm. tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön määrän ja luetun sisällön selvittämiseksi ja parantamiseksi. Emme kerää evästeillä yksilöiviä tietoja, kuten sähköpostiosoitteita.

Evästeitä voidaan käyttää suoramarkkinointikampanjoihin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin tai uudelleenmarkkinointiin.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tietojen tarkastelua tai kopiointia. Käyttäjä voi tarvittaessa estää evästeiden vastaanoton internet-selaimensa asetuksista, mutta sen seurauksena saattaa aiheutua sivujen toimimattomuutta, eikä tätä suositella. Käyttäjä voi koska tahansa poistaa selaimensa tallentamat evästetiedot päätelaitteeltaan.

Käyttäjille voidaan myöhemmin kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten Googlen tai Facebookin, järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa käytetään hyväksi tällä sivustolla luoduista käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan Google Inc:in aihepiiriin perustuvan mainonnan markkinointikäytäntöä.

bottom of page